شیعی همچنان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص عدم حضور محمود شیعی در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال توضیحاتی ارائه داد.

امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال عنوان کرد:

جناب آقای شیعی، عضو محترم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کمافی السابق در جلسات هیئت رئیسه حضور خواهند داشت. توضیح ضروری در این باره اینکه مطابق بند 7 ماده 33 اساسنامه فدراسیون، اعضایی که از هیئت رئیسه  استعفا بدهند دیگر در جمع اعضا حضور نخواهند داشت.

وی افزود:

آقای شیعی از عضویت هیئت رئیسه فدراسیون استعفا نداده‌اند. بر این اساس وی همچنان تا پایان دوره هیئت رئیسه کنونی فعالیت سابق خود را خواهند داشت و در جلسات آتی حضور می‌یابند.

توضیح فدراسیون فوتبال در حالی است که محمود شیعی به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عضویت داشت که با توجه به استعفا از مدیرعاملی پیکان قانوناً دیگر نمی‌تواند عضو هیئت رئیسه باشد. حتی فدراسیون فوتبال در دعوتنامه اعضای هیئت رئیسه برای شرکت در جلسه امروز (دوشنبه) نام او را حذف کرده بود. اتفاقی که باعث از اکثریت افتادن هیئت رئیسه شده است.

نظر خود را ثبت کنید

لطفا نظر خود را درج کنید!
Please enter your name here