رئیس فنی تیم ملی شنا بیان کرد : سلامت ورزشکاران برای ما در اولویت است
محسن سمیع زاده مدیریت فنی گروه ملی شنا کشورماندر اعلام‌کرد : با اعتنا به این‌که المپیک توکیو حدود 1‌سال به دلیل شیوع ویروس کرونا در عالم به تعویق افتاده است بالافاصله تمرینات مجموعه ملی شنا تعطیل شد . تندستی ورزشکاران از هر چیزی برای ما مهم‌تر است . ۵ شناگر برای کسب سهمیه المپیک داشتیم که آنها مسافت زیاد یه خرده تا کسب محل ورود المپیک داشتند . متاسفانه ویروس کرونا سبب ساز شد تا تمرینات ملی پوشان در استخر تعطیل شود . فعلا شناگران تمرینات خویش را به صورت انفرادی در بی آبی انجام میدهند .

وی در رابطه آغاز تمرینات مجموعه ملی شنا تیتر کرد : به محض اخذ پروتکل‌های واجب قرار بر این است که به صورت مرحله‌ای و قرنطینه بازیکنان تمرینات خویش را به صورت انفرادی در درون استخر آغاز نمایند . ۲ ملی پوشان کشورمان اقبال داشتند تا پیش از آغاز سال ۹۹ سهمیه المپیک را کسب نمایند که شیوع ویروس کرونا این اذن را به آن ها نداد . ولی برگزاری این اردو بستگی به موافقت فدراسیون شنا وفدراسیون طبی ورزشی دارااست و می بایست آنان اذن را صادر نمایند . با اعتنا به برنامه‌ای که ما ارائه میدهیم , هیچ مشکلی برای شناگران ما بوجود نخواهد آمد .

مدیریت فنی مجموعه ملی شنا اذعان کرد : بایستی روءیت کرد که فدراسیون جهانی چه مسابقه‌ای را برای کسب سهمیه المپیک در فن شنا معرفی مینماید . به حیث می رسد برنامه ما تا ۷ ماه آتی باشد به دلیل آن که بعید می دانم مسابقه‌ای زودتر از آبان ماه برگزار شود . همینطور با اعتنا به شناختی که به بازیکنان دارم و انگیزه‌ای که آنان دارا هستند امید‌واریم دست کم در ۲ ماده سهمیه المپیک را کسب کنیم .

وی در پایان اظهار‌کرد : از ورزشکاران میخواهم تا تمرینات خویش را در کم آبی انجام بدهند و نگران رجوع به دوران نقطع ی عطف نباشند . مطمئن باشید در‌حالتی که آمادگی بدنی خویش را محافظت شود با امداد قاب فنی مجموعه ملی در رشته‌های متعدد می‌توانید به روز‌های نقط ی اوج خویش گشوده میگردید . از مردمان درخواست میکنم که از ترددهای بی جا در مرحله شهر خویش داری نمایند به دلیل آن که که‌این بیماری سرایت سریعی داراست . مردمان کشورمان در‌این عصر طاقت فرسا همیاری بی نظری از خویش ارائه دادند .

نظر خود را ثبت کنید

لطفا نظر خود را درج کنید!
Please enter your name here