فرمانداری تهران تا قبل از این با این تصمیم مخالفت کرده بود .
فدراسیون کشتی به صورت کتبی و شفاهی به تغییر‌و تحول اسم خیابان دنیا پهلوان غلامرضا تختی اعتراض کرد .

 فدراسیون کشتی , در‌پی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر پایه ی تغییر‌و تحول اسم خیابان غلامرضا تختی و اعتراض جامعه کشتی به‌این تصمیم , فرمانداری تهران با این تصمیم مخالفت کرد البته با اعتنا به تصمیم دوباره شورای شهر تهران بر طبق تغییر تحول اسم این خیابان این زمینه طبق ضابطه به شورای حل اختلاف نبی شد .
با اعتنا به این‌که نائب رئیس عمرانی وزارت مرزو بوم مدیریت شورای حل اختلاف در‌این مورد ها هست , فدراسیون کشتی طی نامه‌نگاری با این منزلت مسئول مراتب اعتراض خویش را بدین مورد اظهار کرد .
همینطور مدیریت فدارسیون کشتی هم در زمینه‌ی این مسئله به صورت تلفنی با نائب رئیس عمرانی وزارت مملکت و فرمانداری تهران هم حرف کرده و مراتب اعتراض جامعه کشتی مرزوبوم و فدراسیون کشتی را بدین تصمیم ذکر کرد .

نظر خود را ثبت کنید

لطفا نظر خود را درج کنید!
Please enter your name here