سه شنبه, آذر 16, 1400

فوتبال ایران

توضیح فدراسیون فوتبال راجع به عدم حضور محمود شیعی در هیئت رئیسه فدراسیون

شیعی همچنان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص عدم حضور محمود شیعی در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال توضیحاتی ارائه داد. امیر مهدی علوی،...

نفتی ها روی موضع خویش در امر اسکوچیچ سماجت می نمایند .

نصراصفهانی , مدیر هیات مدیره باشگاه صنعت نفت : اسکوچیچ پافشاری داشت کشور‌ایران را ترک نماید ; طرف اکانت ما اسکوچیچ است , فدراسیون به قصه ورود نکندمدیر هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت می گوید توافق نامه‌ای با اسکوچیچ انعقاد کردیم و مقرر شد چنانچه وی با مجموعه دیگری , قرارداد ببندد بایستی به ما غرامت ۱۴۰ هزار دلاری بپردازد .حسن نصراصفهانی در باب پایان مهلت ۵ روزه به دراگان اسکوچیچ برای پرداخت غرامت...

اخبار داخ